Bản tin cập nhật ngày 03/07

I. Cập nhật ngoại trang Ngân Phiếu
Trang phụ Tâm Vương - Nghịch Lân
• Mị lực: +40
• Sở hữu hoạt cảnh đặc biệt: “Rút Dao”
• Giá bán: 2880 Ngân Phiếu


II. Cập nhật gói quà ưu đãi tuần
♦ Gói 1: Quà Anh Đào Khoe Sắc


• Giá bán: 3888 KP
• Giới hạn mua: 1 lần
• Thời hạn mua: 7 ngày
• Phần thưởng: (chắc chắn nhận được)
   ¤ Ký hiệu: Ước Hẹn Anh Đào *1
   ¤ Hoa Mộ Tình *5
   ¤ Mảnh Ngoại Trang *66
   ¤ Phiếu Thiên Y *66
♦ Gói 2: Quà Trang Sức Mỗi Ngày
• Giá bán: 20 KP
• Số lượng: 1 lần mua/ngày
• Phần thưởng:

Chắc chắn nhận được
5 Mảnh Ngoại Quan
100% nhận được 1 trong những vật phẩm sau:
50 Ngân Phiếu
5 Chú Thần Lệnh
1 Hộp Nhuộm Tùy Chọn
5 Bang Công Trạng Lệnh
1 Chìa Lang Văn Cố Định
1 Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh
30% nhận được 1 trong những vật phẩm sau:
Hiệu Ứng Dấu Chân Bộ Bộ Sinh Liên - 3 Ngày
1 Hoa Mộ Tình
1 Ngoại Trang Tình Yêu - Kẹo Nổ
1 Ngoại Trang Linh Thù - Ngư Long Vũ Bãi
1 Ngoại Trang Đường Tiểu Hiệp


III. Cập nhật gói quà theo cấp
Gói quà sẽ hiển thị ngay khi Thiếu Hiệp lên đúng cấp độ, hãy chú ý tránh bỏ lỡ ưu đãi nhé!
1. Quà cấp 70
• Giá gói: 888 Ngân Phiếu
• Phần thưởng: 1000k Xu, 5 Mảnh Tâm Pháp Tuyệt, 5 Hộp Mảnh Lang Văn (100 mảnh/hộp).


2. Quà cấp 72
• Giá gói: 1888 Ngân Phiếu
• Phần thưởng: 1500k Xu, 100 Dã Linh Lung Sơ, 100 Chú Thần Lệnh.
→ 100 Dã Linh Lung Sơ sẽ hữu ích trong tính năng Tinh chú, 1500k Xu không bao giờ là đủ cho Kĩ năng Bang Hội, Trác Ma.


3. Quà cấp 74
• Giá gói: 1888 Ngân Phiếu
• Phần thưởng: 1500k Xu, 30 Dã Linh Lung Thâm, 20 Hộp Tinh Chú Tự Chọn.
→ Nguyên liệu cần thiết cho nâng cấp Tinh chú cấp cao.


IV. Cập nhật sửa lỗi
1. Tối ưu hiển thị
2. Sửa lỗi vấn đáp tiệc trà

Tính năng đã được sửa, Thiếu Hiệp hãy mời các hảo hữu của mình tới Gia Viên của mình để cùng đàm đạo tiệc trà và tham gia cuộc thi đố vui có thưởng nhé!