Bản tin cập nhật ngày 10/07

I. Cập nhật thời trang Tâm Vương - Tương Kiến Hoan

Trang phục phong cách Triệu Hoàn Nhi
• Mị lực: +40
• Sở hữu hoạt cảnh đặc biệt: “Vui Vẻ”
• Cách vào: Cửa hàng → Ngoại Trang → Ngoại Quan
• Cách sở hữu: Mở quà Tương Kiến Hoan 
   ¤ Giá: 50 KP
   ¤ Số lượng mua: 150 lần
*Lưu ý quan trọng: khi mở rương, nếu các Thiếu Hiệp ra được Hộp bổ sung và 1 bộ phận của Trang Phục. Hãy sử dụng bộ phận đó trước sau đó mới dùng Hộp bổ sung nhé, nếu không sẽ ưu tiên rơi ra theo thứ tự Giày > Đầu > Thân.

⇒ Bộ phận trùng lặp có thể bán với giá 800 Ngân Phiếu.


Review hoạt cảnh “Vui Vẻ”:
Đây là hoạt cảnh mà Thiếu Hiệp nào đang có nửa kia của mình không thể bỏ lỡ nhé!


II. Cập nhật gói quà ưu đãi tuần

Gói quà Đột Phá Công Lực

• Giá bán: 108 KP
• Giới hạn mua: 88 lần
• Thời hạn mua: 21 ngày

Chắc chắn nhận được:
200K Xu
5 Xu Phồn Hoa
Chắc chắn nhận thêm 1 trong những vật phẩm sau:
1 Phiếu Thiên Y
5 Bang Công Trạng Lệnh
5 Chú Thần Lệnh
2 Mảnh Tâm Pháp-Tuyệt
1 Mảnh Lang Văn-Huyền Hà
Có xác xuất nhận thêm 1 trong những vật phẩm sau:
1 Quà Chọn Tâm Pháp-Thần
1 Thiên Nhai Lệnh 4
1 Hộp Quà Lò Linh Lung
1 Mảnh Lang Văn-Tâm Trí

Điểm đặc biệt của gói quà lần này chính là:
Xu Phồn Hoa Ấn: sử dụng để đổi được rất nhiều nguyên liệu cho Tinh Luyện, Lang Văn và đặc biệt là Tinh Chú.
Hộp Quà Lò Linh Lung: Lò Linh Lung hiện tại được xem là vật phẩm hiếm nhất, giá trị nhất. Tỉ lệ ra là thấp nhưng không thể không thử đúng không Thiếu Hiệp.
• Ngoài ra các phần quà khác như Thiên Nhai Lệnh, Phiếu Thiên Y hay mảnh Lang Văn đều rất giá trị và đáng để sở hữu.