Bản tin cập nhật ngày 26/06

I. Ra mắt phái mới - Chân Võ

Lối chơi ra vào mượt mà, khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn với bộ liên chiêu đa dạng
Chi tiết kỹ năng và phân tích lối đánh của chân võ đã có trên trang chủ của Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Thiếu Hiệp hãy tham khảo nhé!
*Lưu ý: sau khi cài đặt xong bản cập nhật Thiếu Hiệp có thể sử dụng [Quà Chuyển Chức Môn Phái] được bán trong cửa hàng để đổi sang phái khác nhé!

II. Sự kiện mới “Thiên Y Huệ Tuyển” mùa 1, chủ đề “Ẩn Vân Tàng Long”

Đây là sự kiện sử dụng Phiếu Thiên Uy để tiến hành quay thưởng, có tỉ lệ trúng từng bộ phận trong kho thưởng hoặc thưởng Điển Tàng.
• Thưởng Kỳ này:

• Thưởng Điển tàng - thưởng đặc biệt:

• Thời trang Điển Tàng đặc biệt: Ẩn Vân Tàng Long sẽ có hiệu ứng Hắc Long uốn lượn xung quanh người mặc khi sử dụng Động tác đặc biệt.

• Cơ chế: Sử dụng Phiếu Thiên Y để tham gia quay thưởng, mỗi lần rút tốn 1 Phiếu Thiên Y, chọn rút 10 lần sẽ tặng thêm 1 Thiên Y Lệnh. Phiếu Thiên Y có thể sở hữu thông qua cửa hàng hoặc mua nhanh ở Thiên Y Huệ Tuyển.
• Nội dung thưởng: Thưởng kỳ này và Thưởng Điển Tàng (thưởng sưu tầm).
• Sẽ có thưởng tích lũy theo số lượt quay, làm mới vào Thứ 2 hàng tuần.
• Tỉ lệ phần thưởng:


III. Sự kiện Ân Điển Trời Ban - tích lũy nạp Kim Phiếu, các gói quà, đạt mốc nhận quà
• Thời gian: 26/06 - 07/07/2024
• Lối vào: Phúc Lợi → Ưu Đãi → Tích Lũy Nạp Hạn Giờ

Tiến hành sở hữu gói Quà Ngày, Chiến Lệnh, Quỹ Trưởng Thành, Thẻ Tháng hoặc các gói Kim Phiếu trực tiếp trong ingame hoặc thông qua trang nạp đều được tính vào sự kiện.
Bảng quy đổi lượng Kim Phiếu tương đương đối với các gói quà đặc biệt:

Gói quà
Lượng Kim Phiếu
Gói quà ngày 1
20
Gói quà ngày 2
68
Gói quà ngày 3
144
Gói quà mỗi ngày-tuần
1382
Thẻ Đặc Biệt
290
Thẻ VIP
727
Quỹ trưởng thành
945
Chiến Lệnh Tinh Anh
290
Chiến Lệnh Điển Tàng
1018
Nâng cấp chiến lệnh Điển Tàng
727

*Lưu ý:
đối với các gói kim phiếu, 1 kim phiếu nhận được sẽ tương ứng 1 điểm trong sự kiện.

Kim Phiếu tích lũy
Quà 1
Quà 2
Quà 3
Quà 4
Quà 5
0
Mảnh Ngoại Quan*5
100k Xu
70
Ngân Phiếu*50
Bang Công Trạng Lệnh*5
100k Xu
340
Ngân Phiếu*100
Chìa Khóa Lang Văn*1
Mảnh Tâm Pháp Tuyệt*2
Thần Chú Lệnh*10
980
Ngân Phiếu*200
Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh*5
Phiếu Thiên Y*5
Xu 300k
1580
Ngân Phiếu*300
Bang Công Trạng Lệnh*30
Huyền Thiên Thạch Mẫu*5
Thần Chú Lệnh*30
3380
Ngân Phiếu*400
Mảnh Tâm Pháp Tuyệt*5
Phiếu Thiên Y*10
Xu 500k
6380
Ngân Phiếu*600
Mảnh Lang Văn-Huyền Hà*5
Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh*10
Thần Chú Lệnh*50
Phiếu Thiên Y*15
9380
Ngân Phiếu*800
Bang Công Trạng Lệnh*100
Thiên Nhai Lệnh 3 *2
Xu 1000k
Linh Thù - Hồ Điệp Phi
12800
Ngân Phiếu*1000
Mảnh Lang Văn-Huyền Hà*10
Quà Chọn Tâm Pháp Thần*5
Thần Chú Lệnh*100
Phiếu Thiên Y*20
20800
Ngân Phiếu*1500
Quà Chọn Mảnh Lang Văn*5
Hiệp Ảnh Chiêu Mộ Lệnh*15
Xu 2000k
Khung Avatar: Hà Phong Thịnh
32400
Ngân Phiếu*2500
Hộp Chọn Biếm Thạch Thần*1
Quà Chọn Tâm Pháp Thần*10
Thiên Nhai Lệnh 4*1
Phiếu Thiên Y*40
64800
Ngân Phiếu*4000
Quà Chọn Mảnh Lang Văn*10
Quà Chọn Tâm Pháp Thần*15
Thiên Nhai Lệnh 4*2
Khung chat: Hà Ngôn Hoa Ngữ

Thưởng hot đáng lưu ý:
•    Mốc 980 điểm: 

•    Mốc 6380 điểm:

•    Mốc 64800 điểm:


IV. Sự kiện  Thiên Long Đẩu Số


• Thời gian diễn ra: 27/06 - 12/07
• Điều kiện: nhân vật đạt cấp 35
• Vật phẩm chính: Thử Nhi Quả (TNQ)
• Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được TNQ, mỗi nhiệm vụ được nhận 1 lần, tạo mới mỗi ngày.
• Dùng TNQ để đổi vật phẩm trong Tiệm Tiêu Dao.
• Hoàn thành 3/5 nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được 1 lần rút thẻ, nếu số Kiếm tiênsố trong thẻ giống nhau sẽ nhận được thưởng lớn.
Ví dụ: Ngày 1, rút được số 95, số Kiếm Tiên là 92 → không trúng. Ngày thứ 2, rút được số 3, số Kiếm Tiên là 95 → trúng thưởng. Các thẻ của Thiếu Hiệp sẽ được lưu lại sau mỗi lần rút để dò → Chơi mỗi ngày để rút được nhiều thẻ nhất có thể, tăng tỉ lệ trúng thưởng.

V. Cập nhật cửa hàng - Rương mới, ưu đãi mới
1. Nguyên liệu cường hóa, phiếu Thiên Y
  • Ngày mở bán: 26/06/2024.
  • Phiếu Thiên Y sẽ mở bán khi ra mắt sự kiện Thiên Y Huệ Tuyển. 

Tên
Giá bán
Phần thưởng
Quà Chân Võ - Huệ Tâm
6000 → 2888 NP
30 vạn Xu, 30 Chú Thần Lệnh, 30 Nguyên liệu tinh luyện Lv3, 1 Hộp chuyển chức đơn, 5 Chìa Lang Văn Cố Định
Quà Chân Võ - Báu Vật
4000 → 508 KP
100 vạn xu, 10 Hiệp ảnh chiêu mộ lệnh, 10 Huyền Thiên Thạch Mẫu, 10 Mảnh Tâm Pháp-Tuyệt, 2 Thiên Nhai Lệnh 2
Quà Chân Võ - Điển Tàng
8900 → 3888 KP
150 vạn Xu, 100 Bang công trạng lệnh, 1 Thiên Nhai Lệnh 4, 10 Quà Chọn Tâm Pháp Thần, 10 Quà Chọn Mảnh Lang Văn
Phiếu Thiên Y x160
9600 → 6800 KP
160 Phiếu thiên Y
Phiếu Thiên Y x80
4800 → 3600 KP
80 Phiếu Thiên Y
Phiếu Thiên Y x30
1800 → 1400 KP
30 Phiếu Thiên Y

2. Rương thú cưỡi, ngoại trang thú cưỡi

• Ngày mở bán: 29/06/2024
• Giá bán: 100 → 50 KP
• Phần thưởng:

*Gợi ý cách mở: Đây là một rương ngẫu nhiên và có cơ chế bảo đảm.
Nếu Thiếu Hiệp mở ra cái yên (Linh Giáp - Anh Lạc) hoặc con hươu (Đạp Mai Hương) + Hộp bổ sung → Hãy mặc cái yên rồi sau đó mới mở Hộp bổ sung, chắc chắn sẽ ra con hươu. (Nếu không thì sẽ bị mở trùng vật phẩm, rất đáng tiếc nha Thiếu Hiệp).
Nếu Thiếu Hiệp không mở được Hộp bổ sung thì yên tâm ở lượt 180 sẽ chắc chắn nhận được nhé!