Cẩm nang hoạt động đoạt lãnh địa

Bài viết này sẽ giúp Thiếu Hiệp hiểu sâu hơn về cách chơi, bản đồ thi đấu, các yếu tố ảnh hưởng và mẹo!
Đoạt Lãnh Địa
1. Đấu giá lãnh địa
• Lượng quỹ bang dùng để đấu giá sẽ là bắt đầu từ 50.000 - 250.000, bước nhảy mỗi mốc là 50.000.
• Nếu hai bang cùng đấu giá bằng nhau sẽ phải xét theo Uy Danh BangPhồn Vinh Bang.
→ Các hoạt động bang trước đó cần được cả bang hưởng ứng để có lợi thế trong Đấu Giá Lãnh Địa.
•  Các hoạt động tăng uy danh bang: Liên Đấu Bang, Hải Hà Chiến Vân, Ủy Nhiệm Bang.


2. Bản đồ thi đấu
Một vài khung cảnh ở map mới, mở cho Thiếu Hiệp đường đi sắp tới:

Phe thủ sẽ bắt đầu từ đây
 
Phe công bắt đầu từ đây

3. Chiếm Cứ Điểm

Có 4 cứ điểm: Bạch - Huyền - Thanh - Chu.
Tips: Phe thủ hãy phân bổ thành 4 đạo quân, 2 đạo quân chia ra chiếm Bạch - Thanh, 2 đạo quân bảo vệ. Tương tự với phe công. Đây là thế khởi đầu phổ biến trong các trận đoạt lãnh địa.

4. Đánh người giữ cờ - đem cờ về cứ điểm
Mỗi 3 phút sẽ xuất hiện một Người Giữ Cờ Lãnh Địa, hạ gục hắn để chiếm cờ.

• Người ra động tác kết liễu sẽ là người cầm cờ.
• Người cầm cờ không thể khinh công, chạy nhanh, chỉ có thể đi bộ và có một chiêu GIẢI KHỐNG CHẾ (cực kỳ quan trọng).
Thiếu Hiệp và hảo hữu đồng bang nên vạch ra kế sách để quyết định ai sẽ người cầm cờ, ai là người bảo vệ, nên nhớ một lần mang được cờ về CỨ ĐIỂM ĐÃ CHIẾM sẽ cho 250 điểm.
Đây là lượng điểm cộng nhiều nhất có thể đạt được, Thiếu Hiệp có thể tham khảo bảng dưới đây:

Mục tiêu (Chiến trường chính)
Điểm thưởng
Diệt địch
30 điểm
Chiếm cứ điểm
50 điểm
Đóng chiếm 1 cứ điểm
6 điểm/giây
Vận chuyển cờ
250 điểm

Mục tiêu (Chiến trường phụ)
Điểm thưởng
Diệt địch
10 điểm
Diệt Thủ Vệ
50 điểm
Diệt BOSS
250 điểm

♦ Giải thích: Chiến trường chính - phụ
“Chiến trường chính là dành cho các anh tài, những người được Bang chủ tin tưởng. Chiến trường phụ dành cho những Thiếu hiệp đang trên con đường chứng minh thực lực bản thân. Kết quả của hai chiến trường có liên quan mật thiết đến nhau”
Ví dụ: Chiến trường phụ tiêu diệt nhiều Boss hơn sẽ cho các Thiếu Hiệp ở Chiến trường chính kỹ năng [Phấn Chấn] giúp tăng tốc độ di chuyển
…di chuyển nhanh thì cướp cờ càng nhanh đó Thiếu Hiệp… hehe

5. Các chiến lược đề cử
• Cạnh tranh sòng phẳng: người có công lực mạnh nhất mỗi bang sẽ xông pha tiền tuyến chiếm đánh cờ và mang về cứ điểm nơi các thành viên khác đã chiếm giữ.
• Áp đảo 4 cứ điểm: Đây là chiến lược dành cho các Bang mạnh, không cần cướp cờ, anh em mình chiếm toàn bộ cứ điểm là đủ. Phe địch dù có cờ cũng không thể mang về. Do cờ chỉ được tính điểm khi mang về cứ điểm đã chiếm.
• Giả nghèo: cắt cử một số thành viên có thực lực vào chiến trường phụ để hạ gục Boss, từ đó chiến trường chính sẽ được hưởng lợi.