Cập nhật mini phiên bản ngày 19/06

♦ CẬP NHẬT CỬA HÀNG:


1. Hộp Thiên Nhai - Tảo Tinh Nương

 
• Cute lạc lối với phụ kiện đai sức phía sau lưng:


 • Khi mở rương, nếu vật phẩm bị trùng có thể quy đổi ra Thiên Y Lệnh.


 • Tiệm Thiên Y Lệnh:
Cách vào: Giao diện chính → Chợ → Thiên Y Lệnh.


2. Sự trở lại của Túi Phúc Chú Thần Lệnh


3. Dân chơi Biếm Thạch không thể bỏ qua


Thưởng hot:
¤ Hộp chọn Biếm Thạch - Thần x1
¤ Bang công trạng lệnh x50
¤ Quà chọn Tâm pháp - Thần x5
¤ Hiệp ảnh Chiêu Mộ Lệnh x30

4. Cập nhật tiệm Thiên Thưởng