Thiên Nhai mở cửa - Thiếu Hiệp sắm sửa gì để gặp nhau

Ngoài việc tập luyện để trở nên mạnh mẽ, trong Thiên Nhai cũng có những bộ cánh giúp Thiếu Hiệp không những mạnh mà còn đẹp trong mắt nhiều người.

Vậy trong phiên bản đầu tiên sẽ có những bộ trang phục nào có thể sở hữu, cùng Tiểu Giai điểm qua những trang phục nổi bật nhé.


Tên - Cách sở hữu
Nam
Nữ
Tái Thượng Hành
3280 Kim Phiếu
Bao Xuân Phong 
2880 Kim Phiếu
Quang Âm
3280 Kim Phiếu
Mặc Đằng Nhàn
2280 Kim Phiếu
Thanh Lược Nhạp 
2280 Kim Phiếu
Điệp Y 
2880 Ngân Phiếu
Tiêu Sương
2580 Ngân Phiếu
Cửu Ca
1580 Ngân Phiếu
Băng Vân 
1580 Ngân Phiếu
Độc Cô
500.000 Thiên thưởng
Thương Hải Yên Hà
100.000 Thiên thưởng

Còn rất nhiều trang phục khác có thể sở hữu thông qua nhiệm vụ và các hoạt động, Thiếu Hiệp có thể ghé thăm Tủ Đồ để xem trước nhé!